Większe bezpieczeństwa rowerzystów między Stargardem, a Zieleniewem dzięki nowej barierze energochłonnej

W obszarze węzła drogowego Stargard Zachód została wykonana na długości 400 metrów stalowa bariera energochłonna oddzielająca drogę od ścieżki rowerowej łączącej Stargard z jeziorem Miedwie. Jest to bardzo uczęszczany szlak rowerowy, który znajduje się na tym samym poziomie co jezdnia.

– W roku 2018 przeprowadziliśmy gruntowny remont starej nawierzchni drogi rowerowej w pasie drogi krajowej, co poprawiło komfort użytkowania trasy – informuje Wojciech Choziak Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Stargardzie. Do tej pory szlak rowerowy oddzielony był w tym miejscu od jezdni tylko wąskim pasem zieleni. Dlatego zastosowano pierwszy raz na drogach krajowych w naszym regionie specjalną barierę stalową o szerokości zaledwie 18 cm, dzięki czemu udało się zmieścić barierę w pasie zieleni zachowując wymaganą skrajnię.

Bariera jest również pozbawiona ostrych i wystających elementów, w związku z czym zapewnia większe bezpieczeństwo rowerzystom niż standardowa bariera. – Infrastruktura drogowa powinna zapewniać jak największy poziom bezpieczeństwa, w szczególności dla niechronionych uczestników ruchu – pieszych i rowerzystów, dlatego stale działamy w tym zakresie – dodaje Krzysztof Kozłowski ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GDDKiA O/Szczecin.