Na Pomorzu Zachodnim rusza pilotażowy program antysmogowy.

38,5 mln zł na wymianę starych pieców i termomodernizację

Proste zasady ubiegania się o dofinansowanie, kwota wsparcia do 7,5 tys. zł przy wymianie starego źródła ciepła i od 25 tys. do 50 tys. zł przy termomodernizacji oraz brak kryteriów dochodowych to główne założenia Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski. Ruszają pierwsze nabory dla gmin.

Możliwość wprowadzenia programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r. negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było.

– Jak już wielokrotnie podkreślałem, czyste powietrze to nasza wspólna sprawa. Na Pomorzu Zachodnim sprzymierzeńcem w walce ze smogiem okazała się Unia Europejska. Zielone światło z Brukseli pozwala nam uruchomić pierwsze konkursy dla gmin. Szacujemy, że zarezerwowane w pilotażowym programie środki pozwolą na wymianę 1,5 tys. przestarzałych kotłów i termomodernizację ok. 400 domów jednorodzinnych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy złożą wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WZ, w imieniu swoich mieszkańców. Następnie, po rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski konkursów dla gmin, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Wniosek taki będzie zawierać m.in. informację o mocy likwidowanego źródła ciepła, lokalizacji inwestycji oraz potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością.

Budżet pilotażowego programu stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach:

Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii.
Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Z tych środków prowadzona będzie termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne.

Mieszkańcy wybranych w konkursie gmin będą mogli ubiegać się o wsparcie do 7,5 tys. zł przy wymianie kotła i od 25 tys. do 50 tys. zł do w przypadku termomodernizacji z wymianą źródła ciepła w budynku jednorodzinnym. Na wykonanie audytu energetycznego będzie można uzyskać wsparcie w wysokości 1500 zł. Należy zaznaczyć, że ryczałt nie będzie uzależniony od dochodów rodziny.

Pierwszy nabór wniosków dla gmin potrwa od 28 maja do 30 lipca 2019 r. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w listopadzie 2019 r.

Gmina w jednym naborze w przypadku działania 2.14 może starać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 4 312 500 zł, a w działaniu 2.15 to kwota 4 600 000 zł. Program umożliwia również zwiększenie puli dostępnych środków dla odbiorców końcowych poprzez wniesienie wkładu własnego przez gminy.

Warto przypomnieć, że zachodniopomorski marszałek już w roku 2017, w odpowiedzi na wygaszane przez rząd programy inwestycji i ochrony powietrza takie jak Kawka czy Prosument, przygotował Zachodniopomorski Program Antysmogowy, który był gotowy do wdrożenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wtedy jednak Rada Nadzorcza WFOŚiGW nie przyznała dotacji na ten cel, co de facto oznaczało opóźnienie walki ze smogiem na Pomorzu Zachodnim. Pozytywnie zakończone negocjacje w lipcu 2018 r. z KE pozwoliły na wprowadzenie w obecnej formie pilotażowego programu antysmogowego.

Biuro Prasowe

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Urząd marszałka Geblewicza podał nieprawdę ??