Komunikat o zmianie rachunków bankowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, że w związku ze zmianą Banku obsługującego tut. Ośrodek od 01 czerwca 2019 r. będą obowiązywać nowe rachunki bankowe. W zależności od rodzaju operacji wpłat proszę dokonywać na poniższe konta:

– zwrot wypłaconego funduszu alimentacyjnego:
Bank PEKAO S.A.
98 1240 3927 1111 0010 8897 8322

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń, opłaty za usługi opiekuńcze, ŚDS, DDP, pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt w DPS:
Bank PEKAO S.A.
13 1240 3927 1111 0010 8897 6748