Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2019 roku wyniosła 44 614 osób.

Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 2 654 osoby (5,6%), a w porównaniu z kwietniem 2018 roku jest niższa o 4 908 osób (9,9%).

Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w marcu 2019 r. wyniosła 7,5% wobec 8,5% rok wcześniej. Stopa bezrobocia w regionie na koniec kwietnia 2019 roku może wynieść 7,1%.

W kwietniu 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie łącznie 6 978 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wobec 7 614 miesiąc wcześniej i 7 179 w kwietniu 2018 r.

 

Info – WUP