W niedzielę 14 kwietnia po raz pierwszy obchodzimy narodowe Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej 22 lutego tego roku. W Gnieźnie i archidiecezji gnieźnieńskiej powinniśmy o tej dacie w sposób szczególny pamiętać.

Nowe święto ma upamiętnić wydarzenie, które legło u fundamentów państwa polskiego i jednocześnie skłaniać do wdzięczności, zadumy i zastanowienia się nad tym, co każdy z nas może dla dobra Ojczyzny zrobić. W myśl przyjętej ustawy 14 kwietnia ma być dniem „narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność”. Święto – jak napisano – powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego.

Ze względu na państwowy charakter jesteśmy tego dnia zachęcani do wywieszenia biało-czerwonych flag. Dla mieszkańców Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej święto to powinno stanowić motyw do szczególnej pamięci i dumy. Stąd przecież Polska rosła nie tylko w wymiarze duchowym, ale i państwowym. Tutaj także, najpierw w milenium 1966 roku, a później w 1050. rocznicę w 2016 roku wydarzenie to upamiętniono w sposób wyjątkowo uroczysty i podniosły. Jak napisał wówczas papież Franciszek: „Chrzest, który w roku 966 przyjął książę Mieszko I wraz ze swoimi najbliższymi, oznaczał początek Państwa Polskiego. Z tego powodu wspomnienie tej rocznicy nie tylko chrześcijanom, lecz wszystkim Polakom daje szczególną sposobność do uroczystego świętowania, radowania oraz ufnego patrzenia w przyszłość”….