Oświadczenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ws. Bulk Cargo Szczecin.

Oświadczenie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA z dużym zaskoczeniem przyjął zapowiedź Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego o złożeniu do prokuratury zawiadomienia, w którym zarzuca nam działania na szkodę portu. To bezpodstawne insynuacje, wskazujące na brak wiedzy o istocie rozmów prowadzonych w tej materii pomiędzy ZMPSiŚ SA a Bulk Cargo Szczecin od ponad 3 lat.

Wszelkie działania Zarządu są ukierunkowane na rozwój portów, ekonomiczne i efektywne wykorzystanie infrastruktury portowej, nowe inwestycje oraz zwiększenie konkurencyjności działających tu podmiotów, a co za tym idzie – tworzenie nowych miejsc pracy.

Nie godzimy się na to, aby infrastruktura portowa była wykorzystywana przede wszystkim jako place składowe, ma służyć obrotowi portowemu.

Musimy zaprotestować przeciwko rozpowszechnianym w mediach nieprawdziwym informacjom i insynuacjom o braku woli ze strony Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Niestety, z pełną odpowiedzialnością Zarząd Portu stwierdza, że dotychczasowe działania Bulk Cargo miały na celu przedłużenie w czasie istniejącego stanu rzeczy i były pozorowanymi do zmiany umowy w zakresie warunków dzierżawy.

Od ponad 3 lat prowadzimy rozmowy z Bulk Cargo Szczecin by wypracować optymalne zasady współpracy pomiędzy obiema Spółkami, dostosować do dzisiejszych uwarunkowań rynkowych stawki dzierżawy oraz stopień wykorzystania infrastruktury portowej. Nie możemy bazować na zasadach współpracy ustalonych w 1994 roku, które zawierane były w zupełnie innych warunkach rynkowych i geopolitycznych. Nowa umowa musi być dostosowana do obecnych realiów rynkowych, w tym stawek czynszu, stąd cieszymy się, że w końcu po 3 latach rozmów, zarząd Bulk Cargo Szczecin mówi o konieczności urynkowienia stawek, bowiem właśnie do tego zmierzają nasze rozmowy. Naszym celem jest poprawa efektywności działań obu spółek i ich rozwój. Mamy nadzieję, że obie Spółki w najbliższym czasie osiągną porozumienie.

Nie ma i nie będzie zgody ZMPSiŚ SA i nie tylko, na to aby stosunkowo mała grupa osób wraz ze spółkami powiązanymi z Bulk Cargo Szczecin uwłaszczyła się i czerpała nieuzasadnione korzyści z majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa.

 

Monika Woźniak-Lewandowska