Przeterminowane dopuszczalne okresy pobytu w Polsce i brak ważnych wiz głównymi przyczynami wydanych cudzoziemcom przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej 18 decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Kontrole przeprowadzili w tygodniu strażnicy graniczni z Gdańska, Gdyni, Ustki, Kołobrzegu, Świnoujścia i Szczecina. U 8 cudzoziemców funkcjonariusze stwierdzili przeterminowane pobyty, u 8 kolejnych brak ważnych wiz. Dwie inne osoby naruszyły prawo wskutek nielegalnej pracy i pobytu, którego cel był niezgodny z deklarowanym. Komendanci Placówek Straży Granicznej orzekli wobec 11 obywateli Ukrainy, 2 Gruzji, 2 Serbii, 2 Hindusów oraz Turka zakazy ponownego wjazdu do Polski od 6 miesięcy do roku