Kolejny pogrzeb Dzieci Utraconych na szczecińskim cmentarzu

Na szczecińskim Cmentarzu Zachodnim pożegnamy zmarłe przed narodzeniem dzieci. Skremowane doczesne szczątki zostaną pochowane w zbiorowym Grobowcu Dzieci Utraconych. Będzie to już trzeci taki pochówek w Szczecinie.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Szczecina, godne pożegnanie dzieci zmarłych przed narodzeniem, których ciała nie zostały odebrane przez rodziców ze szpitala, bądź przekazane przez nich do zbiorowej mogiły, ma odbywać się dwa razy do roku. Wskazane w rozporządzeniu daty to okolice Dnia Dziecka Utraconego – 15 października, oraz Narodowego Dnia Życia – 24 marca. W tym roku najbliższy pogrzeb odbędzie się w sobotę 23 marca.

Przedstawiamy przebieg obchodów tego wydarzenia:

22 marca br., tj. piatek, o godz. 12.00 – kaplica boczna na Cmentarzu Centralnym – modlitwa pożegnania Dzieci Utraconych, po której nastąpi kremacja ciał.

23 marca br., tj. sobota, o godz. 12.00 – Grobowiec Dzieci Utraconych na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej w Szczecinie – pogrzeb