Kolejni cudzoziemcy muszą opuścić Polskę

18 cudzoziemców otrzymało w tygodniu decyzje zobowiązujące do powrotu po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej ze Szczecina, Kołobrzegu, Gdańska i Elbląga kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.

Polskę musi opuścić 13 obywateli Ukrainy, 2 Tadżykistanu, Białorusin, Rosjanin oraz Hindus. 9 osób, jak ustalili funkcjonariusze, przeterminowało pobyt w Polsce, 4 nie miały ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu, dwie nielegalnie pracowały, dwie inne przekroczyły granicę państwową wbrew przepisom, a cel pobytu jednej był niezgodny z deklarowanym. Ponowny wjazd cudzoziemców do Polski możliwy będzie po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 do 18 miesięcy.

Straż Graniczna