Ponad pół tysiąca kontroli legalności pracy cudzoziemców

Zatrudnienie prawie 12 tysięcy obcokrajowców sprawdzili w całym ubiegłym roku funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W przypadku blisko 3 tysięcy cudzoziemców wykryto nieprawidłowości.

reklama

Kontrole legalności powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, wykonywania przez nich pracy i prowadzenia działalności gospodarczej strażnicy graniczni z MOSG prowadzili na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i w części warmińsko – mazurskiego. Spośród 591 kontroli uchybienia stwierdzono w 545 przypadkach.

Zweryfikowanych zostało 11707 cudzoziemców, 2701 z nich wykonywało pracę lub prowadziło działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Dominowali obywatele Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Głównymi naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Kontrole najczęściej przeprowadzano w branży gastronomicznej i budowlanej. Coraz liczniejsze były również kontrole w agencjach zatrudnienia. Sprawdzono ich 35.

W związku z naruszeniami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do sądów rejonowych skierowano 975 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń, w 100 przypadkach zastosowano pouczenia.

Efektem kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy MOSG były 144 decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

Straż Graniczna