Kolejne decyzje o zobowiązaniu i konwój na granicę

Pięcioro cudzoziemców otrzymało w minionym tygodniu decyzje zobowiązujące do powrotu po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej ze Szczecina, Ustki, Gdańska i Elbląga kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.

Polskę musi opuścić 4 obywateli Ukrainy oraz Mołdawianin. Cztery osoby, jak ustalili funkcjonariusze, przeterminowały pobyt w Polsce, a dane jednej figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Ponowny ich wjazd do Polski możliwy będzie po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 miesięcy do 3 lat.

Ponadto funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni 30 grudnia zatrzymali Ukraina, który nie wykonał decyzji o zobowiązaniu do powrotu wydanej przez Komendanta Straży Granicznej w Gdyni. Cudzoziemca w konwoju Straży Granicznej przewieziono na granicę z Ukrainą.

Straż Graniczna