Oświadczenie ws. siatkarskiej Stoczni

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o wycofaniu się klubu z rozgrywek Plus Ligi. Siatkarski Klub Stocznia Szczecin, a wcześniej Espadon był traktowany przez Miasto na tych samych zasadach, co inne ekstraklasowe kluby halowe. Dofinansowania przyznane klubowi zostały wypłacone zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i ustaleniami. Nie jest prawdą, że Miasto zamierzało partycypować w kosztach utrzymania i prowadzenia siatkarskiej Stoczni na tym samym poziomie, co jej właściciele.

reklama

Należy stanowczo podkreślić, że Miasto nie ma żadnego wpływu na decyzje zarządu tego czy innych klubów w zakresie polityki finansowej, doboru sponsorów czy spraw organizacyjnych. Kwestia doboru partnerów, kontraktowania zawodników czy konstruowania budżetu to autonomiczne decyzje każdego klubu – w tym przypadku zarządu siatkarskiej Stoczni – dlatego jakakolwiek próba przerzucania odpowiedzialności na Miasto jest bezpodstawna. Tym bardziej, że o nagłym wzmocnieniu kadry i astronomicznych kontraktach dla gwiazd dowiedzieliśmy się z mediów. Był to autorski projekt zarządu klubu, który nie był konsultowany z Miastem. Tym samym Miasto nie może wziąć odpowiedzialności za zbyt wygórowane ambicje poszczególnych działaczy. Należy dodać, że siatkarska Stocznia to jeden z pięciu ekstraklasowych klubów halowych w Szczecinie, na które Miasto wydaje łącznie niemal 6 mln zł rocznie. Procedury finansowania klubów halowych przez Miasto są jasno określone i transparentne.

W tym roku siatkarska Stocznia otrzymała 1,2 mln zł, a od 2016 roku, czyli od momentu awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej z Miasta do kasy klubu wpłynęło w sumie niemal 3,5 mln zł.

Jednocześnie Miasto deklaruje dalsze wsparcie i odbudowę męskiej siatkówki w Szczecinie. Jednakże na transparentnych zasadach i zdrowej współpracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że na sportowej mapie Szczecina jest miejsce na siatkówkę na najwyższym poziomie.

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin