Wręczenie odznaczeń Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

reklama

W sobotę, 8 listopada, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyły się uroczystości z okazji wręczenia odznaczeń Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Idea honorowego oddawania krwi od lat cieszy się wielkim zrozumieniem i aktywnym uczestnictwem marynarzy. Oddawanie krwi jest bardzo ważne dla współczesnego systemu opieki zdrowotnej. Jak zapewniają krwiodawcy, podjęcie takiej decyzji, nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie.

Wśród wyróżnionych znalazło się czterech żołnierzy z 8.FOW:

– kpt. mar. Piotr ZIENKE- 2.dOTrM,

– mł. chor. mar. Adam BAS – 2.dOTrM,

– mł. chor. mar. Rafał BAZDAWKA – KPW Świnoujście,

– bsm. Artur GRYGOWSKI – 12.dTR

Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

W uroczystości wręczenia odznaczeń, poza odznaczonymi wzięli udział m.in.: Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Szczecinie oraz Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.