Dotyczy utrudnień w ruchu drogowym na ul. Toruńskiej w Świnoujściu.

Uwaga kierowcy. Ulica Toruńska wyłączona z ruchu.

Od 11 grudnia 2018 do 31 maja 2019 roku ulica Toruńska będzie wyłączona z
ruchu na całym odcinku; od skrzyżowania z ulicą Gdańską do skrzyżowania z
ulicą Grudziądzką. Powodem wyłączenia jest jej przebudowa.

Prace prowadzone będą w godzinach 7.00 – 17.00.

Uwaga! Mogą występować czasowe utrudnienia z dojazdem mieszkańców do
posesji.

Chwilowo ruch może być sterowany ręcznie przez uprawnionych
pracowników budowy.

Prosimy o rozważną jazdę, przestrzeganie oznakowania pionowego i
poziomego oraz poleceń osób wyznaczonych do ręcznego kierowania ruchem.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

UM Świnoujście