Zobowiązani do powrotu

26 cudzoziemców otrzymało w ostatnim tygodniu decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.

reklama

Najczęstszą przyczyną wydanych cudzoziemcom decyzji było wykorzystanie przez nich dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce i brak wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu.

Tak było w przypadku 12 obywateli Ukrainy oraz 2 Gruzji i Turcji, których skontrolowali funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdyni, Ustki, Świnoujścia, Gdańska, Kołobrzegu i Szczecina.

Inne powody przeprowadzonych postępowań administracyjnych to nielegalna praca i przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom.

Dane 1 obywatela Ukrainy figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Efektem przeprowadzonych postępowań były decyzje administracyjne zobowiązujące do powrotu z zakazami ponownego wjazdu do Polski na czas od 6 miesięcy do 3 lat.

Straż Graniczna