Przeterminowane pobyty, nielegalna praca i brak wiz

17 cudzoziemców otrzymało w minionym tygodniu decyzje zobowiązujące do powrotu po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej ze Szczecina, Świnoujścia, Ustki, Gdyni i Gdańska kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.
Polskę musi opuścić 13 obywateli Ukrainy oraz Białorusin, Macedończyk, Turek i Hindus. Jak ustalili funkcjonariusze, 8 cudzoziemców przeterminowało pobyt w Polsce, 3 nie miało ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu, 4 nielegalne wykonywało pracę, a 1 osoba przekroczyła granicę państwową wbrew przepisom. Ponowny wjazd do Polski możliwy będzie po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 miesięcy do 2 lat.

Straż Graficzna