W lipcu informowaliśmy o pozyskaniu środków finansowych na remont stolarki okiennej w zabytkowym kościele w Karsiborze. 

„Mamy już odrestaurowane pierwsze okno w karsiborskim kościele, a kolejne 4 okna są w trakcie prac renowacyjnych, które prowadzi stolarz sakralny p. Mirosław Kuka.

Wszystkie ustalenia dotyczące prac konsultowane są z Konserwatorem Zabytków w Szczecinie oraz proboszczem parafii ks. Ryszardem Lemieszkiem. Okna są w bardzo złym stanie i do konserwacji wymagają bardzo dużych nakładów pracy oraz środków finansowych, przez co czas wykonania remontu się wydłuża” – mówi prezes Stowarzyszenia Karsibór, Kazimierz Nowicki.

Wstępny termin wykonania pierwszego etapu renowacji stolarki okiennej przewidziany jest na koniec października tego roku. Jednak to dopiero „półmetek” prac bo wszystkich okien jest 9 szt. Po renowacji okien kolejnym zakresem prac będzie renowacja oryginalnych drzwi wejściowych wraz zamkiem i okuciami. 

Rozpoczęcie prac remontowych okien i drzwi było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta Świnoujście (ok. 170 tys. zł) oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na przygotowanie niezbędnej dokumentacji na dalsze prace budowlane (12 tys. zł).

Warto podkreślić, że przeprowadzenie wyżej wymienionych prac mogło się odbyć dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Karsibór przy wsparciu radnego Kazimierza Nowickiego.

Stowarzyszenie Karsibór