monitor „Aktywnej tablicy” zamontowano w Szkole Podstawowej nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.

Tablice interaktywne, monitory dotykowe, projektory o ultrakrótkiej projekcji, głośniki – takie pomoce dydaktyczne zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2017 – 2019.

Szkoła czeka na oprogramowanie tablicy, a nauczyciele – na specjalistyczne szkolenia w ramach programu, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Powiat Choszczeński pozyskał środki z programu „Aktywna tablica” dla szkół w Suliszewie i Niemieńsku. Rządowy program pokrył 80 % kosztów inwestycji. Łączna wartość projektu dla dwóch placówek to 32 900,00 zł.
M.G.