Szkoła na kołach jest projektem edukacyjnym realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas I – VII. Podjęte działania mają na celu inicjowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających uczeniu się poza tradycyjnie rozumianymi „murami szkoły”.

Kształcenie jest procesem, który może zachodzić w każdym miejscu i czasie, jeśli tylko będą zapewnione ku temu odpowiednie warunki.

Rozumiana w szerokim znaczeniu przestrzeń edukacyjna – fizyczna, technologiczna (wirtualna) czy społeczno-kulturalna, wpływa na jakość praktyki edukacyjnej.

Przestrzenie, które angażują i dopasowują się do osób uczących się, znajdują odzwierciedlenie w ich aktywności oraz poziomie motywacji, bezpośrednio wpływających na jakość kształcenia.

Dobrze zaprojektowana przestrzeń dla uczenia się inspiruje kreatywne, produktywne i skuteczne uczenie się.

CELE PROJEKTU:
poszerzanie fizycznej i społeczno-kulturalnej przestrzeni edukacyjnej,
praktyczne wiązanie nauki szkolnej z sytuacjami dnia codziennego,
projektowanie sytuacji sprzyjających nauczaniu poglądowemu,
umożliwianie wszechstronnej międzyprzedmiotowej korelacji wiedzy.

http://szkolanakolach.blogspot.com/

SP1 w Choszcznie

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News