reklama

8.czerwca 2017 (czwartek) o godzinie 15.30 w sali numer 1 Urzędu Miasta Świnoujście rozpocznie się Nadzwyczajna XLI sesja Rady Miasta Świnoujście.

W imieniu Przewodniczącego RM Dariusza Śliwińskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Poniżej publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, otwarcie posiedzenia).

2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2028.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński