W dniach 19-21 kwietnia na terenie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przebywali słuchacze kursu specjalistycznego dla przewodników psów do działań bojowych.

Elementy kursu zorganizowanego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji przeprowadzono na okręcie transportowo – minowym, kutrze transportowym oraz nabrzeżach Portu Wojennego.

reklama

Celem kursu jest wzmocnienie skuteczności policji przy prowadzeniu działań bojowych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych oraz przeciwdziałania zagrożeniom, przy współudziale specjalnie przygotowanych w tym zakresie policjantów z psami służbowymi. W czasie trzydniowego pobytu w świnoujskim Porcie Wojennym policjanci zapoznali się z infrastrukturą portową oraz specyfiką służby na okrętach. Podczas ćwiczeń na okręcie transportowo-minowym szkolonych zapoznano z budową oraz przeznaczeniem jednostki. W trakcie wyjścia w morze na pokładzie kutra transportowego zrealizowano między innymi ćwiczenia z zakresu zatrzymywania niebezpiecznych osób na okręcie w ruchu.

Szkolenie policjantów z psami w Porcie Wojennym oraz na okrętach umożliwiło słuchaczom kursu oraz ich podopiecznym zapoznanie się z warunkami związanymi z pracą i służbą na morzu.

Marynarka Wojenna