KOMANDOR KRZYSZTOF ZDONEK PRZEJMIE DOWODZENIE ŚWINOUJSKĄ FLOTYLLĄ

reklama

W piątek, 6 maja, w świnoujskim Porcie Wojennym nastąpi przekazanie obowiązków dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Czasowo pełniący obowiązki dowódcy komandor Zygmunt Białogłowski przekaże dowodzenie 8.FOW komandorowi Krzysztofowi Zdonkowi.

Uroczystości związane z przekazaniem dowodzenia flotyllą rozpoczną się o godzinie 12:00. Meldunki o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjmie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Mirosław Różański. W uroczystości uczestniczyć będą m.in. Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel, byli dowódcy flotylli, przedstawiciele władz samorządowych miasta i regionu, kombatanci oraz rezerwiści flotylli.


[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/MarynarkaWojennaRP/photos/a.162009630507692.26435.161966053845383/1091330307575615/?type=3&theater/” width=”700″/]
Kmdr Krzysztof ZDONEK urodził się 26 października 1963 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W 1983 roku ukończył Technikum Drogowe oraz rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1987 roku został promowany do stopnia podporucznika marynarki, a po ukończeniu studiów, w 1988 roku rozpoczyna służbę w 2. Brygadzie Okrętów Desantowych w Świnoujściu. Pierwsze stanowisko służbowe – asystenta okrętowego – obejmuje na okręcie ORP „Wisła”, a już w listopadzie 1988 roku wyznaczony zostaje na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu ORP „Oka”. W 1989 roku obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy ORP „Gniezno”. W 1990 roku mianowany na stopień porucznika marynarki. W 1993 roku przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu w 12. Dywizjonie Trałowców. W 1994 roku mianowany na stopień kapitana marynarki. W 1995 roku został wyznaczony na dowódcę ORP „Gniezno”. W 1997 roku ukończył kurs specjalistyczny w zakresie organizacji morskich misji pokojowych Pearson Peacekeeping Center w Cornvallis (Kanada).
W 1998 roku odbył sześciomiesięczną praktykę w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych MON w Warszawie jako oficer łącznikowy przy polsko – amerykańskiej misji wojskowej, a następnie w listopadzie tego roku został skierowany na studia dowódczo-sztabowe w Naval Staff College w Newport (USA). Studia te ukończył w 1999 roku i został mianowany na stopień komandora podporucznika. W latach 2001 – 2002 kontynuował studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej, po których ukończeniu został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 12. Dywizjonu Trałowców. W 2004 roku objął stanowisko szefa sztabu dywizjonu – zastępcy dowódcy w ww. dywizjonie. W lipcu 2005 roku objął stanowisko dowódcy 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych i został mianowany na stopień komandora porucznika. Po czterech latach, w sierpniu 2009r., kmdr por. Krzysztof Zdonek wyznaczony został na stanowisko Szefa Szkolenia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz mianowany do stopnia komandora, a od 1 lipca 2012 roku był Zastępcą Dowódcy 8. FOW.
W 2013 roku został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej USA w Newport, po powrocie do kraju (2014r.) komandor Krzysztof Zdonek został Szefem Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie Marynarki Wojennej (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych). Od 6 maja 2016 roku będzie Dowódcą 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.