Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał Xawery Czernicki oraz trzy trałowce ORP Resko, ORP Bukowo i ORP Dąbie z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wezmą udział w międzynarodowym ćwiczeniu Northern Coasts na Bałtyku.

Manewry rozpoczną się w duńskim porcie Frederikshavn, skąd 14 września okręty wyjdą na morze i udadzą się w rejon prowadzenia operacji morskich.

Wczoraj (środa, 9 września) okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” oraz trałowce ORP „Resko”, ORP „Bukowo” i ORP „Dąbie” wyszły z Bazy Morskiej w Świnoujściu. Jeszcze dzisiaj dołączą one do udających się w rejon ćwiczeń okrętów 3. Flotylli Okrętów – fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”, okrętu rakietowego ORP „Grom” i korwety ZOP ORP „Kaszub”. Manewry „Northern Coasts” rozpoczną się 14 września w duńskim porcie Frederikshavn i potrwają 10 dni.

czernicki

Tegoroczna edycja manewrów „Northern Coasts” to ćwiczebna operacja reagowania kryzysowego na morzu. W ćwiczeniu udział weźmie blisko 4 tysiące żołnierzy, 40 okrętów, a także ponad 10 śmigłowców i samolotów z 16 państw – w tym również śmigłowiec pokładowy SH-2G z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Manewry organizują floty Danii i Niemiec w kluczowym dla Europy Północnej akwenie Cieśnin Bałtyckich i Bałtyku Zachodniego.

Polskie okręty wspólnie z pozostałymi jednostkami sił pokojowych, zgodnie z ćwiczebną rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeprowadzą operację reagowania kryzysowego w celu utrzymania pokoju i stabilizacji w rejonie „zapalnym”. Jednym z najważniejszych zadań w takiej sytuacji będzie kontrola jednostek przepływających przez ten rejon, egzekwowanie na morzu międzynarodowych postanowień, monitoring sytuacji nawodnej i powietrznej. Prowadzone będą akcje osłony transportu morskiego przed atakami okrętów podwodnych i lotnictwa. W trakcie ćwiczenia zaplanowane są także zadania ogniowe, obrony przeciwawaryjnej, obrony przeciwlotniczej oraz inne, które wynikać będą z rozwoju sytuacji podczas ćwiczenia.

Seria ćwiczeń „Northern Coasts” to jedno z największych ćwiczeń międzynarodowych na Bałtyku. Jego najważniejszym założeniem jest rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa morskiego. Rocznie, siły polskiej Marynarki Wojennej uczestniczą w kilkunastu ćwiczeniach międzynarodowych na Bałtyku. Wynika to z konieczności utrzymania jak najwyższego stopnia wyszkolenia i jednocześnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na morzu. Dziennie na Bałtyku przebywa bowiem od 2 do 3 tysięcy jednostek, głównie transportu morskiego. Przewożą one i dostarczają m.in. surowce i inne towary na rzecz gospodarek morskich. Tylko w polskich portach przeładowywanych jest rocznie ponad 70 milionów ton ładunków.