Święto Narodowe Trzeciego Maja przypomina o dniu uchwalenia konstytucji w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1791 roku. Co roku w Świnoujściu odbywają się miejskie obchody tego święta.

Idąc śladami narodowców z całej Polski, którzy od zawsze traktowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z wielkim szacunkiem, działacze Ruchu Narodowego z Narodowego Świnoujścia, zrzeszającego wyspiarskich aktywistów Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Młodzieży Wszechpolskiej, obecni byli na świnoujskich obchodach.

Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Kościele p.w. Chrystusa Króla.

Następnie przeniosły się one tradycyjnie już na Plac Słowiański.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego i przemówieniach rozpoczęło się składanie kwiatów pod pomnikiem poświęconym Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej.

Kwiaty składały delegacje władz miasta, służb mundurowych, reprezentacje niektórych ugrupowań politycznych itd..

Nie zabrakło również delegacji młodego pokolenia patriotów z miasta na 44 wyspach. Kwiaty złożyli bowiem przedstawiciele Narodowego Świnoujścia czy kibiców Floty Świnoujście.

Młodzi narodowcy i kibice pojawili się na placu także z transparentem o treści  „Bóg, Honor, Ojczyzna”, co wzbudziło szczere zainteresowanie ze strony zgromadzonych na placu mieszkańców.

Narodowe Świnoujście